O wodzie

Producent wody mineralnej Jaworowy Zdrój wydobywa ją bezpośrednio ze źródła św. Jadwigi, położonego w ekologicznie czystym rejonie Pogórza Kaczawskiego. Tradycja, związana z cudownymi właściwościami wody czerpanej z tzw. studni św. Jadwigi w Jaworze, sięga czasów średniowiecza. Jak głoszą najstarsze zachowane zapiski, księżna Jadwiga, matka księcia Henryka Pobożnego, który zginął pod Legnicą w 1241 r. w bitwie z Tatarami, nocowała w pobliżu grodu. W miejscu jej pobytu wybiło źródełko, zwane odtąd jej imieniem.

Woda Mineralna Jaworowy Zdrój jest wydobywana w tym miejscu do dziś. Ujęcie to jest historycznie udokumentowanym, izolowanym geologicznie samowypływem – oznacza to, że woda podlega naturalnej filtracji i zawiera wiele cennych dla zdrowia minerałów. Woda mineralna Jaworowy Zdrój charakteryzuje się niską mineralizacją, dzięki czemu  doskonale nadaje się do codziennego spożycia dla dorosłych i dzieci. Swój wyśmienity smak zawdzięcza naturalnemu, średniemu nasyceniu dwutlenkiem węgla.

Jako producent wody Mineralnej Jaworowy Zdrój zapewniamy, że zawiera ona idealne proporcje najważniejszych składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Osiem niezbędnych dla życia składników mineralnych zostało zestawionych przez naturę w takich proporcjach, które idealnie odpowiadają zawartości tych składników w naszym organizmie.

KATIONY:
Ca 60,12 mg/l, Na 19,45 mgl, K 2,67 mg/l, Mg 27,95 mg/l

ANIONY:
F 0,08 mg/l, HCO3  107,39 mg/l, SO4 160,48 mg/l, Cl 42,89 mg/l

Ogólna mineralizacja 439,03 mg/l.

Producent wody mineralnej Jaworowy Zdrój posiada atestesty i spełnia wszelkie wymagane normy.